Generalforsamling


Den årlige generalforsamling i SheZone bliver fejret med fest. En fest hvor formanden beretter om året der gik og hvor du får indsigt i forenings arbejde. Der er altid masser af hyggelige aktiviter for hele familien og god mad.

På generalforsamlingen møder du bestyrelsen, de ansatte og alle de andre skønne frivillige som gør en kæmpe indsats for SheZone.

Næste generalforsamling afholdes i marts 2020. Nærmer info følger.

OBS - Pga. COVID-19 er generalforsamling er udskudt til ukendt dato

Ordinær generalforsamling i SheZone 2020

Tirsdag d. 17. marts 2019 kl 17.15-18.30
Mødelokalet i Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N
Mødet er åbent for alle medlemmer, frivillige samt andre interesserede. Det er ikke nødvendigt med tilmelding.

Dagsorden
Valg af mødeleder
Valg af referent
Formandens orientering om årets gang
Godkendelse af foreningens regnskab
Formandens orientering om det kommende år
Diskussion af det kommende års arbejde
Behandling af forslag fra medlemmer
Valg til bestyrelsen samt udpegning af revisor
Eventuelt

 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være SheZone i hænde seneste 1 uge for generalforsamlingen, dvs. tirsdag d 10. marts på, mail bestyrelsen@shezone.dk

SheZone | info@shezone.dk | Tlf.: 30302172