Bestyrelse


Bestyrelsesformand: Nana Holstein. Kontakt: nana@shezone.dk
Næstformand: Line Rasmussen
Kasserer: Charlotte Nielsen 

Menige bestyrelsesmedlemmer:
Mette Odgaard Mylin
Carina Østergaard
Ditte Egholm

 

Samarbejdspartnere

SheZone har en række givtige og produktive arbejdssamarbejder med private og offentlige aktører i Københavnsområdet. Derudover modtager foreningen tilskud til udvikling af drift af foreningen.

Læs mere om vores eksisterende samarbejdspartnere.

SheZone er altid interesseret i at gå i dialog om nye samarbejdsmuligheder eller en øget videndeling, der arbejder med kvinder og piger, idræt eller inklusion. 
SheZone er en målrette forening, der satser på succes. Det betyder, at vi foretrækker at igangsætte initiativer, der bygger på de eksisterende lokale ressourcer, og som udfylder et konkret behov eller en efterspørgsel efter specifikke aktiviteter.

Et godt samarbejde for SheZone er et, hvor begge parter bidrager ligeligt, og hvor begge parter får mulighed for at udvikle og benytte deres kernekompetencer.

Kontakt os hvis du synes, at vi kan få nytte af hinanden.
 

Vedtægter

Her kan du læse SheZones vedtægter, vedtaget af foreningens medlemmer på seneste generalforsamling:

Vedtægter
 

Københavns mangfoldighedscharter

SheZone er medlem af Københavns Mangfoldighedscharter og arbejder for at gøre København til den mest inkluderende storby i 2015.

Vi bakker op om og forsøger at efterleve disse værdier:

Forskellighed er en styrke

Alle skal have mulighed for at være med

Medborgerskab kommer alle ved
SheZone | info@shezone.dk | Tlf.: 30302172