Samarbejdspartnere


I sommeren 2014 blev SheZone blevet udvalgt til at modtage et årligt tilskud til drift også kendt som De Sociale Partnerskaber igennem Københavns Kommune, Skole og Fritids forvaltning. Partnerskabet løber frem til sommeren 2021. 

SheZone fik i efteråret 2016 sammen med fire andre Nørrebroforeninger og Nørrebro Idrætsråd midler til Foreningspiloter på Nørrebro fra Nordea Fonden. Dette er et samarbejde mellem de fem foreninger, der sammen skal agere foreningspiloter - hvor de sammen skal skabe flere idrætstilbud til børn og unge. Dette giver et årligt tilskud til at ansætte en ekstra projektleder, der særligt skal udvikle flere akvititeter på Nørrebro. 

Fra 2012-2014 modtog SheZone et årligt tilskud til vores drift også kendt som De Særlige Integrationsmidler igennem Københavns Kommune, Kultur og Fritids forvaltningen.

I 2010 indgik SheZone desuden et samarbejde med Integrationsministeriet, der muligjorde at SheZone kunne udvide udbudet af vandaktiviteter i København. Svømmeprojektet var en videreudvikling af et eksisterende tiltag, der fandt sted på Nørrebro og Østerbro. Aftalen sikrede, at der blev etableret vandaktiviteter i yderligere tre områder af København i perioden 2010-2011 i Valby, Vanløse og Amager. 

SheZone indgik i 2008 et integrationspartnerskab med Projektrådgivningen i Københavns Kommune. Formålet med integrationspartnerprojektet var at tiltrække flere etniske minoritetspiger i alderen 8-14 år til SheZone samt at arbejde for at fastholde pigerne i foreningen. Som et led i dette var der, med udgangspunkt i daværende og potentielle medlemmers behov blevet arbejdet med udvikling af nye foreningstilbud og aktiviteter, forældreinddragelse, foreningsudvikling, fastholdelse af instruktører og medlemmer m.v.
 
SheZone | info@shezone.dk | Tlf.: 30302172