Generalforsamling


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Shezone tirsdag d. 6/4-21 kl 17.30.

Grundet COVID-19 og deraf følgende forsamlingsforbud er det ikke muligt at afholde generalforsamling med fysisk fremmøde. Derfor afholdes digital ordinær generalforsamling på zoom.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:
  • Valg af mødeleder
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens orientering om årets gang
  • Fremlæggelse af det kommende års arbejde
  • Godkendelse af foreningens regnskab
  • Behandling af forslag fra medlemmer
  • Sammensætningen af bestyrelsen for næste år samt udpegning af revisor
  • Eventuelt
Alle medlemmer over 15 år, og én forælder til aktive medlemmer under 15 år, har stemmeret til generalforsamlingen. 

Tilmelding
For at have et overblik over antallet af deltagere, skal man tilmelde sig på bestyrelsen@shezone.dk og man vil modtage et link til mødet senest 5/4-21.
Forslag til behandling på foreningens generalforsamling kan fremsættes direkte på generalforsamlingen eller fremsendes skriftligt til bestyrelsen på bestyrelsen@shezone.dk
 
De bedste hilsner fra SheZones bestyrelse
Christiane, Heidi, Ditte, Nana og Line
 
 
SheZone | info@shezone.dk | Tlf.: 30302172