Indkaldelse til generalforsamling i SheZone 2020
Dette års generalforsamling i foreningen SheZone bliver noget anderledes end forventet. Desværre. Bestyrelsen har besluttet at afholde en digital generalforsamling uden fysisk tilstedeværelse af hverken bestyrelsen eller medlemmer. Alt sammen for at overholde regeringens regler om at undgå spredning af COVID-19.
 
Shezones bestyrelse indkalder derfor til ordinær generalforsamling, der i år vil foregå digitalt onsdag d. 6 maj 2020 kl. 17-18.
 
Dagen inden generalforsamlingen sendes et link til det digitale møde ud til alle medlemmer. Ønsker ikke-medlemmer at deltage i generalforsamlingen bedes man sende en mail til nana@shezone.dk, som vil sørge for at mødelinket tilsendes.
 
Dagsorden:   
  • Valg af mødeleder
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens orientering om årets gang
  • Diskussion af det kommende års arbejde 
  • Godkendelse af foreningens regnskab
  • Behandling af forslag fra medlemmer
  • Sammensætningen af bestyrelsen for næste år samt udpegning af revisor
  • Eventuelt
 
Alle medlemmer over 15 år, og én forælder til aktive medlemmer under 15 år, har stemmeret til generalforsamlingen.
 
De bedste hilsner fra SheZones bestyrelse
Line, Heidi, Ditte og Nana

SheZone | info@shezone.dk | Tlf.: 30302172