Om os

SheZone er et idrætsfællesskab for piger og kvinder på tværs af alder, etnicitet, kulturelle tilhørsforhold og fysisk formåen. SheZone er en social forening med fokus på bevægelse, fællesskab og udvikling, der arbejder for at inkludere foreningsuvante og udsatte piger og kvinder i foreningslivet. Foreningen er stiftet i 2004 og begyndte som et samarbejde mellem Københavns kommune og DGI. Vi blev i 2005 kåret som årets idrætsforening i København.

Vi arbejder med fire kernetiltag: Mental sundhed, boost trivslen, den gode velkomt og sund foreningskultur.

SheZone ønsker fremover at have et øget fokus på den mentale sundhed, både blandt vores medlemmer og frivillige. Vi tror på at fysisk aktivitet og meningsfyldte fællesskaber bidrager positivt til en øget mental sundhed. Et meningsfyldt fællesskab forstår vi som et fællesskab, hvor man føler sig velkommen, hvor man føler man kan bidrage og hvor aktiviteterne giver glæde. Vi arbejder blandt andet med, at alle vores frivillige har fokus på den gode velkomst af både nye og gamle medlemmer, at have fokus på mental sundhed som en del af undervisningen og flere sociale arrangementer, hvor vi kan mødes på tværs af foreningens faste aktiviteter.
I SheZone er vi ikke i tvivl. Det skal være sjovt at gå til sport – og alle skal føle sig som en del af fællesskabet. Derfor har vi iværksæt en målrettet indsats for at skabe bedre trivsel blandt foreningens mange børn og unge. For de fleste børn er idræt lig med nye venskaber, et stærkt fællesskab og succesoplevelser. Men for nogle børn er det svært at finde en plads i det sociale fællesskab, og der er langt mellem sejrene. Det kan være svært for trænere, instruktører og ledere at gennemskue, hvorfor børnene ikke trives – og ikke mindst, hvad man kan gøre ved det.

Trænere har lært om trivsel og inklusion
Derfor har vi i SheZone valgt at lade 20 trænere gennemføre et 10-timers uddannelsesforløb med fokus på sårbare børn, trivsel og inklusion. Psykiatrifonden og DGI står bag uddannelsesforløbet, der er en del af et landsdækkende projekt med titlen ”Boost Trivslen – i foreningslivet”.
 
Ny viden om inkluderende træning
Uddannelsesforløbet har givet trænerne indsigt i sårbare børns adfærd, tanker og følelser, de har lært hvordan man spotter et barn med trivselsproblemer, hvordan man håndterer og forebygger mistrivsel – og ikke mindst hvordan man inkluderer og anerkender alle i forbindelse med træning.

Trivselsambassadører går forrest
Som led i vores indsats for at skabe bedre trivsel har vi desuden udpeget to trivselsambassadører, der skal sørge for, at den nye viden bliver omsat til praksis.
”Alle skal føle sig set, værdsatte og som en vigtig del af fællesskabet. Som trivselsambassadør bliver det min opgave at gå forrest og sikre, at trivselsarbejdet bliver en integreret del af hverdagen i vores forening”, understreger trivselsambassadør Camilla. 
I SheZone har vi stærke værdier omkring gode velkomster og modtagelse i foreningen.
  • Vi klæder altid vores instruktører på, så de møder nye medlemmer med et smil. 
  • Vi byder velkommen med en velkomstfolder, som du modtager på mail ved sæsonopstart. 
  • Vi byder velkommen ved åben telefonlinje og mail, hvor du kan spørge os om alt 
Desuden har vi Modtagelsesguider, der møder dig, der hvor du har brug for det. Om det er henne i hallen, om det er hjemme hos dig eller ved et opkald, så sørger vores guider for, at du føler dig velkommen og klædt på til at starte i foreningslivet.

I ​2019 blev vi kåret til Storkøbenhavns bedste velkomstforening. Det er vi i SheZone virkelig stolte over! Tak til DGI Storkøbenhavn for at anerkende vores arbejde med at inkludere piger og kvinder i foreningsfællesskabet, og særligt vores fokus på at række ud og byde nye medlemmer en god og tryg start på foreningslivet.

SheZone er en røgfri forening. Som forening vil vi gerne tage del i fællesansvaret for, at børn og unge ikke begynder at ryge. Vi har derfor, i samarbejde med DGI, udviklet en røgfri politik for alle brugere og besøgende i Shezone, der har til formål at undgå at børn og unge begynder at ryge, fordi de ser andre brugere i foreningen eller besøgede ryge. Det gælder både cigaretter og anden tobak, herunder e-cigaretter, snus og vandpiber. Røgfri forening betyder, at hverken børn, unge, trænere, forældre, frivillige, medarbejdere og ledere må ryge i forbindelse med idræt eller anden foreningsaktivitet.

SheZone vil tage ansvar for:
  • At sikre rammer, der fremmer børn og unges sundhed og trivsel, herunder beskytte dem mod rygestart og passiv rygning
  • At træning og andre aktiviteter i foreningen er røgfri for brugere og besøgende
  • At ovenstående gælder på alle foreningens faciliteter.
Vi vil adskille idræt og rygning, så:
  • Der ikke sælges cigaretter, e-cigaretter, snus eller vandpibe i regi af foreningen.
  • Officiel presse-, promoverings-, dokumentations- og kommunikationsmateriale for samtlige foreningsaktiviteter ikke indeholder tobaksrøg, cigaretter, e-cigaretter, snus, vandpibe eller symboler, der synliggør eller promoverer rygning. Det gælder også sociale medier, video, foto, blogindlæg mv.
  • Trænere, ansatte og ledere undlader at ryge, fordi det er en del af deres ansættelseskontrakt
  • Vi ikke modtager økonomisk støtte, naturalier eller anden form for direkte eller indirekte støtte fra tobaksindustrien, tobaksrelaterede organisationer, herunder virksomheder og organisationer relateret til e-cigaretter, snus eller vandpibe
 Røgfri forening trådte i kraft i 2019.
SheZone har siden 2012 fået økonomisk støtte fra Københavns Kommune gennem indgåelse af et socialt partnerskab, til at drive foreningen. Københavns kommune indgår en række sociale partnerskaber med foreninger, som gør en særlig indsats for at inkludere og fastholde børn og unge fra udsatte boligområder i fritidsaktiviteter, og vi har været én af de første foreninger til at indgå et partnerskab. Det økonomiske tilskud anvendes til at ansætte en ressourceperson i foreningen, som aktuelt er Malene Hjalager, der står for den daglige kontakt med medlemmer, frivillige og samarbejdspartnere.

SheZone har siden foreningen blev stiftet samarbejdet med DGI Storkøbenhavn. DGI Storkøbenhavn er idrætsforeningernes udviklingshus, og de hjælper med udvikling og sparring til foreninger. Vores to ansatte har kontor her og indgår i et fagligt fællesskab, så SheZone altid er opdateret på den nyeste viden indenfor idrætslivet og sociale fællesskaber, kan tilbyde relevante kurser til vores frivillige samt indgå samarbejdsaftaler der kan udvikle foreningen til glæde for medlemmer og frivillige. 

SheZone drives hovedsageligt af frivillige kræfter. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens vision og mission. Foreningen har to ansatte, én koordinator som er ansvarlig for den daglige drift og udviklingsarbejde, og en studentermedhjælper som understøtter koordinatorens arbejde. SheZone har en stor gruppe af frivillige instruktører, livreddere og hjælpeinstruktører, samt et eventteam og et kommunikationsteam. Herudover har vi en gruppe af modtagelsesguider, som har fokus på den mentale sundhed i foreningen.

 


 

Samarbejdspartnere

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 30302172, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
SheZone

Vesterbrogade 6D, 2. sal
1620 København V

Telefon: 30302172
E-mail: info@shezone.dk
CVR: 30026993

Sponsorer

  
SheZone | Vester Voldgade 100, 1.sal | 1552 København K | Tlf.: 30302172