Boost trivslen i foreningslivet
 
Nyt tiltag: Fokus på trivsel for børn og unge
 
I SheZone er vi ikke i tvivl. Det skal være sjovt at gå til sport – og alle skal føle sig som en del af fællesskabet. Derfor har vi iværksæt en målrettet indsats for at skabe bedre trivsel blandt foreningens mange børn og unge.
 
For de fleste børn er idræt lig med nye venskaber, et stærkt fællesskab og succesoplevelser. Men for nogle børn er det svært at finde en plads i det sociale fællesskab, og der er langt mellem sejrene. Det kan være svært for trænere, instruktører og ledere at gennemskue, hvorfor børnene ikke trives – og ikke mindst, hvad man kan gøre ved det.
 
Trænere har lært om trivsel og inklusion
Derfor har vi i SheZone valgt at lade 20 trænere gennemføre et 10-timers uddannelsesforløb med fokus på sårbare børn, trivsel og inklusion. Psykiatrifonden og DGI står bag uddannelsesforløbet, der er en del af et landsdækkende projekt med titlen ”Boost Trivslen – i foreningslivet”.
 
Ny viden om inkluderende træning
Uddannelsesforløbet har givet trænerne indsigt i sårbare børns adfærd, tanker og følelser, de har lært hvordan man spotter et barn med trivselsproblemer, hvordan man håndterer og forebygger mistrivsel – og ikke mindst hvordan man inkluderer og anerkender alle i forbindelse med træning.

Trivselsambassadører går forrest
Som led i vores indsats for at skabe bedre trivsel har vi desuden udpeget to trivselsambassadører, der skal sørge for, at den nye viden bliver omsat til praksis.
Alle skal føle sig set, værdsatte og som en vigtig del af fællesskabet. Som trivselsambassadør bliver det min opgave at gå forrest og sikre, at trivselsarbejdet bliver en integreret del af hverdagen i vores forening”, understreger trivselsambassadør Camilla. 
 
For yderligere information
For yderligere information om SheZones indsats for at skabe bedre trivsel blandt børn og unge, er du velkommen til at kontakte trivselsambassadøren på camilla@shezone.dk 
 
 
 
 
SheZone | info@shezone.dk | Tlf.: 30302172